Β. Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880): διάγραμμα της ενότητας...


 2. Η παρακμή των ξενικών κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας

 • Τα πολιτικά κόμματα της εποχής παρακμάζουν.
 • Αίτια παρακμής του ρωσικού κόμματος:
  1. λύθηκαν τα εκκλησιαστικά ζητήματα
  2. όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγμα
  3. δεν είχε θέσεις για πιο επίκαιρα θέματα
  4. η ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο
 • Αίτα παρακμής του γαλλικού κόμματος:
  1. η δικτατορική και αυταρχική συμπεριφορά του Κωλάττη ως πρωθυπουργού
  2. η διαμάχη για τη διαδοχή του Κωλέττη στην αρχηγία του κόμματος
  3. ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τον γαλλικό στόλο κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου
 • Ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο δυσαρέστησε τους οπαδούς και του αγγλικού κόμματος.