Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1833-1862): διάγραμμα της ενότητας...


1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο

 • Το κράτος κατά την Οθωνική περίοδο ασχολήθηκε σοβαρά με την ίδρυση προσφυγικών συνοικισμών με σκοπό:
  1. την ενίσχυση της εθνικής συνοχής
  2. την κάλυψη των αναγκών της κρατικής διοίκησης με μορφωμένους πρόσφυγες
 • Η αποκατάσταση έγινε ως εξής:
  1. Χίοι στον Πειραιά
  2. Ψαριανοί στην Ερέτρια
  3. Μακεδόνες στην Αταλάντη
  4. Κρήτες στη Μήλο, Μεσσηνία, Αργολίδα
  5. Ηπειρώτες στην Κυλλήνη
  6. Σουλιώτες στη Ναύπακτο
  7. Κάσιοι στην Αμοργό
  8. Μανιάτες στο Πεταλίδι
  9. Υδραίοι στον Πειραιά
  10. Καρύστιοι στην Εύβοια