Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


8. Η Τράπεζα της Ελλάδος

 • Αφορμή ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν η αίτηση δανείου από την Κοινωνία των Εθνών.
 • Σκοποί της Τράπεζας ήταν:
  1. η διαχείριση των χρεών
  2. η έκδοση χαρτονομίσματος
  3. η ενιαία εφαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής
 • Ιδρύεται το Μάιο του 1927 και λειτουργεί από το 1928.
 • Αποτελέσματα νομισματικά:
  1. σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με ξένα νομίσματα
  2. έκδοση χαρτονομίσματος με στήριξη σε αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος
  3. εξασφάλισε τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε χρυσό
 • Αποτελέσματα για την οικονομία του κράτους:
  1. οικονομική ευφορία
  2. βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους
  3. εισροή συναλλάγματος
  4. επενδύσεις
 • Πολιτικό αποτέλεσμα: επέτρεψε τις θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες του Βενιζέλου.
 • 1932: έρχεται η κρίση.