Β. Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880): διάγραμμα της ενότητας...


 3. Η «νέα γενιά»

 • Αιτίες διαμόρφωσης της «νέας γενιάς»: 
  1. βίωνε ραγδαίες πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές
  2. αυξήθηκε ο αστικός πληθυσμός
  3. μειώθηκαν οι αναλφάβητοι
  4. διαδόθηκε η παιδεία
  5. αυξήθηκαν οι κοινωνικές εντάσεις
  6. αυξήθηκαν οι απαιτήσεις των ανθρώπων
  7. εντάθηκε η επιθυμία για συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα
 • Η «νέα γενιά» τασσόταν εναντίον του βασιλιά και της Αυλής του.
 • Προβλήματα του προκαλούσαν δυσαρέσκεια:
  1. η οικονομική δυσπραγία
  2. η δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος
 • Αιτήματα της «νέας γενιάς»:
  1. ελεύθερες εκλογές
  2. φορολογικές απαλλαγές στους αγρότες
  3. κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής
  4. ίδρυση αγροτικών τραπεζών
  5. απλούστερη διοίκηση
 • Κύριος εκφραστής των αιτημάτωνήταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος.
 • Φεβρουάριος του 1862: Επανάσταση με αίτημα την απομάκρυνση του Όθωνα.
 • Συμμετέχουν:
  1. αξιωματικοί
  2. άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίου
  3. άτομα ανώτερων κοινωνικών ομάδων
 • 12 Οκτωβρίου 1862: ο Όθωνας εγκαταλείπει τη χώρα.