Α. Προσφυγικά ρεύματα: διάγραμμα της ενότητας...


1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)

 • Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ο ελληνισμός της Μ. Ασίας γνωρίζει σημαντική άνθηση.
 • Αιτίες του πρώτου διωγμού:
  1. ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού
  2. Έλληνες και Αρμένιοι είχαν στα χέρια του το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας
  3. η εκκρεμότητα του καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου
 • Αφορμές του πρώτου διωγμού:
  1. υποκινούμενες αθρόες μεταναστεύσεις μουσουλμάνων από την Ελλάδα τη Βουλγαρία και τη Σερβία προς τη Μ. Ασία
  2. η είσοδος της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
 • Συνεργάτες των Τούρκων σ’ αυτό το διωγμό ήταν οι Γερμανοί.
 • Οι προσπάθειες για διπλωματική λύση δεν τελεσφόρησαν λόγω του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
 • Οι μορφές καταπίεσης προς τους Έλληνες ήταν:
1.      έκτακτες επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών
2.      εμπόδια σε εμπορικές δραστηριότητες
3.      μετατοπίσεις πληθυσμών στο εσωτερικό της Μ. Ασίας
4.      τάγματα εργασίας

 • Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες πρόσφυγες να φύγουν προς την Ελλάδα μέχρι και το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.