Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα: διάγραμμα για την ενότητα...


1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων


 • Αντικειμενικές δυσχέρειες για την αποκατάσταση των προσφύγων:
  1. η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας
  2. η πολιτική κατάσταση τις δεκαετίες 1920 και 1930
  3. η ελλιπής κρατική οργάνωση
  4. ο τεράστιος αριθμός προσφύγων

 • Παρά κάποιες δυσλειτουργίες η ΕΑΠ πέτυχε στο έργο της γιατί:
  1. ήταν οργανισμός υπό διεθνή έλεγχο, αποστασιοποιημένη από την ταραγμένη ελληνική πολιτική ζωή
  2. βοηθήθηκε από το ελληνικό κράτος με υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό

 • Η αφομοίωση για τη μεγάλη μάζα των προσφύγων ήταν αργή.

 • Παράπονα των προσφύγων προς το ελληνικό κράτος:
  1. με τη Συνθήκη της Λοζάνης και το Σύμφωνο του 1930 παραβίασε βασικά τους δικαιώματα
  2. έλαβαν μειωμένη αποζημίωση για τις περιουσίες τους
  3. η ανταλλάξιμη περιουσία δεν περιήλθε ποτέ σ’ αυτούς

 • Μεταξύ προσφύγων και γηγενών υπήρχαν διαφορές ιδιοσυγκρασίας και νοοτροπίας.

 • Οι διαφορές τους εκφράστηκαν:
  1. στην οικονομική ζωή με τον έντονο ανταγωνισμό σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες
  2. στην πολιτική ζωή με την σχεδόν καθολική στήριξη του Βενιζέλου από τους πρόσφυγες και τη στήριξη των αντιβενιζελικών από τους ντόπιους
  3. στην κοινωνική ζωή με την απομόνωση των προσφύγων

 • Γενικευμένη ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ τους δεν υπήρξε.

 • Κυρίως μετά το 1940 αλλά και νωρίτερα άρχισαν να πέφτουν οι διαχωριστικές γραμμές.