Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


1. Το αγροτικό ζήτημα

 • Στην Ευρώπη του 19ου αι. :
  1. η βιομηχανική επανάσταση κυριαρχεί
  2. η κατοχή γης παύει σταδιακά να αποτελεί κριτήριο κοινωνικού-ταξικού κύρους
  3. καταργείται η μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία
  4. δημιουργούνται μικρές παραγωγικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα
 • Στην Ελλάδα μέχρι το 1881 δεν υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις λόγω της έγγειας ιδιοκτησίας.
 • Τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας δημιουργούν προβλήματα γιατί οι ιδιοκτήτες τους:
  1. διατηρούν τον αναχρονιστικό θεσμό των κολίγων
  2. κερδοσκοπούν από την παραγωγή σιταριού
 • Η πρώτη απόπειρα μεταρρύθμισης γίνεται το 1907 και οδηγεί στο Κιλελέρ.
 • Το αποφασιστικό βήμα το κάνει ο Βενιζέλος το 1917 με στόχο:
  1. τη στήριξη και τον πολλαπλασιασμό των ελληνικών ιδιοκτησιών στις νεοαποκτηθείσες περιοχές
  2. την αποκατάσταση των προσφύγων
  3. την πρόληψη των κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό χώρο
 • Αποτέλεσμα θετικό: το καθεστώς μικροϊδιοκτησίας
 • Αποτέλεσμα αρνητικό: οι μικροκαλλιεργητές έπεφταν θύματα των εμπόρων.
 • Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με την ίδρυση:
  1. Αγροτικής Τράπεζας
  2. κρατικών οργανισμών παρέμβασης
  3. παραγωγικών συνεταιρισμών