Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο μοναρχίας του Όθωνα (1833-1862): διάγραμμα της ενότητας...


2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων

  • Τρεις οι φάσεις της αντιδικίας:
    1. 1η φάση: στα πρώτα χρόνια της Οθωνικής περιόδου υπήρχε δυσφορία των ντόπιων για την προτίμηση μορφωμένων προσφύγων στη διοίκηση και την διάκρισή τους στην πολιτική ζωή.
    1. 2η φάση: τον Ιανουάριο του 1844 η αντιδικία αφορά στο ζήτημα της απόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα διορισμού στο δημόσιο.
    1. 3η φάση: στη φάση αυτή το πρόβλημα ήταν αν οι πρόσφυγες θα είχαν ξεχωριστή εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο ή θα έπρεπε να ενσωματωθούν εκλογικά στις επαρχίες που ζούσαν.
  • Οι ετερόχθονες αναγκάστηκαν να δεχθούν ρυθμίσεις που δεν τους ευνοούσαν κάτω από την πίεση τόσο του ντόπιου στοιχείου όσο και της παρέμβασης του ξένου παράγοντα :(π.χ Τουρκία).