Β. Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880): διάγραμμα της ενότητας...


 1. Το σύνταγμα του 1844

 • Με την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη του 1843 τα τρία κόμματα άρχισαν να παίζουν πιο ενεργό ρόλο στην πολιτκή ζωή και τάχθηκαν υπέρ του συντάγματος με κύριο στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του βασιλιά.
 • Οι ηγέτες αυτών των κομμάτων μπόρεσαν:
  1. να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις
  2. να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους
  3. να πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθμίσεις
 • Ως θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν:
  1. η ισότητα απέναντι στο νόμο
  2. η απαγόρευση της δουλείας
  3. το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου
  4. η ελευθερία γνώμης και τύπου
  5. η προστασία της ιδιοκτησίας
  6. η δωρεάν εκπαίδευση
 • Αδυναμία του συντάγματος: δεν κατοχύρωσε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.
 • Βασιλικές εξουσίες:
1.      η συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας
2.      η αρχηγία του κράτους
3.      η αρχηγία του στρατού

 • Πολιτικά δικαιώματα:
  1. καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες
  2. δυνατότητα θετικής ψήφου σε υποψηφίους ακόμα και διαφορετικών συνδυασμών
  3. θεσμοθέτηση Βουλής και Γερουσίας
 • Αποτελέσματα:
  1. ανοίχτηκε ευρύς δρόμος για συμμετοχή των πολιτών και των κομμάτων στο δημόσιο βίο
  2. ρίζωσε ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα