Γ. Δικομματισμός και Εκσυγχρονισμός (1880-1909): διάγραμμα της ενότητας...


 1. Η εδραίωση του δικομματισμού

·        1884: θεμελιώνεται ο δικομματισμός.

·        Το πρόγραμμα του Τρικούπη προέβλεπε:

1.     συγκρότηση κράτους δικαίου
2.     εξορθολογισμό της διοίκησης
3.     ανάπτυξη της οικονομίας / ενίσχυση της γεωργίας
4.     βελτίωση της άμυνας, της υποδομής και των συγκοινωνιών

·        Για την επιτυχία των παραπάνω:

1.     έγιναν οργανωτικές μεταβολές και προσπάθειες βελτίωσης της οικονομίας με αύξηση φόρων και δάνεια
2.     δόθηκαν κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία

·        Αποτελέσματα αυτής της πολιτικής:

1.     εξάντληση των φορολογουμένων
2.     υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού
3.     πτώχευση (1893)

·        Υποστηρικτές του Χ. Τρικούπη είναι όσοι δεν επιθυμούν τον διορισμό τους στο δημόσιο αλλά την προώθηση των δικών τους συμφερόντων.

·        Η πολιτική του Θ. Δηλιγιάννη:

1.     δεν δεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στην συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόμμα
2.     προέβαλλε το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης με μείωση των φόρων και παροχή ευκαιριών στους προστατευόμενούς του
3.     προσπάθησε ανεπιτυχώς να δώσει γη στους αγρότες της Θεσσαλίας
4.     υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής δικαιοσύνης
5.     υποστήριζε μια αργή οικονομική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες

·        Αντίθετα ο Χ. Τρικούπης:

1.     θεωρούσε το κράτος μοχλό οικονομικής ανάπτυξης
2.     επεδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος
3.     υποστήριζε τους μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας
4.     υποστήριζε το χρηματιστικό κεφάλαιο