Γ. Δικομματισμός και Εκσυγχρονισμός (1880-1909): διάγραμμα της ενότητας...

3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό πραξικόπημα στο Γουδί (1893-1909)

 • 1893: Η χώρα κηρύσσει πτώχευση.
 • Εκφράζεται έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια από:
  1. τους αστούς και τους διανοούμενους
  2. τους μικροκαλλιεργητές
  3. τους αξιωματικούς του στρατού
 • 1893-1897: αποτυγχάνουν και τα δύο κόμματα να αποσοβήσουν την κρίση
 • 1897: η ήττα από τους Τούρκους επιτείνει το αδιέξοδο.
 • 1906: εμφάνιση της ομάδας των Ιαπώνων (Δ. Γούναρης)
 • 15 Αυγούστου 1909: Κίνημα στο Γουδί από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο.
 • Αιτήματα:
  1. μεταρρυθμίσεις στο στρατό
  2. μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση
  3. μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη
  4. μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση
  5. μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική πολιτική
 • Τακτική του Στρατιωτικού Συνδέσμου:
  1. δεν εγκαθιδρύει δικτατορία
  2. προωθεί τα αιτήματά του μέσω της Βουλής
 • 15 Μαρτίου 1910: Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύες ται έχοντας πετύχει τους στόχους του.