Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων: διάγραμμα της ενότητας...


3. Η αστική αποκατάσταση

 • Γνωρίσματα της αστικής αποκατάστασης:
  1. ήταν κυρίως μέριμνα του κράτους και λιγότερο της ΕΑΠ
  2. περιελάμβανε μόνο τη στέγαση και όχι την επαγγελματική αποκατάσταση
 • Προβλήματα υλοποίησης της αστικής αποκατάστασης:
  1. ο αριθμός των προσφύγων ήταν μεγάλος
  2. τα ανταλλάξιμα σπίτια ήταν λίγα στις πόλεις
  3. υπήρχαν πολιτικές ανωμαλίες και κακή οικονομική κατάσταση
  4. η κινητικότητα των προσφύγων ήταν μεγάλη
 • Γνωρίσματα της αστικής στέγασης:
  1. ξεκίνησε από την Αθήνα
  2. οι νέοι συνοικισμοί αποτελούσαν επέκταση των πόλεων
  3. προτιμήθηκε η ανέγερση μικρών κατοικιών
  4. η ανέγερση γινόταν είτε με εργολαβία είτε με αυτεπιστασία
  5. υπήρχαν ελλείψεις σε έργα υποδομής
  6. δόθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς
 • Οι εύποροι πρόσφυγες ανέλαβαν οι ίδιοι την ίδρυση οικισμών.
 • Οι άποροι πρόσφυγες έζησαν σε παραγκουπόλεις για πολλά χρόνια γύρω από τους προσφυγικούς οικισμούς.