Β. Η μικρασιατική καταστροφή: διάγραμμα της ενότητας...


2. Το πρώτο διάστημα

·        Οι πρώτες απογραφές των προσφύγων δεν αποδίδουν τους πραγματικούς αριθμούς γιατί:

1.     πέθαναν πολλοί τα πρώτα χρόνια από ασθένειες
2.     ήταν μειωμένος ο αριθμός των γεννήσεων
3.     μετανάστευαν πολλοί σε άλλες χώρες

·        Οι πρόσφυγες ήταν σε άθλια σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

·        Τις άμεσες ανάγκες τους προσπάθησαν να τις αντιμετωπίσουν:

1.     το κράτος
2.     ιδιώτες ατομικά ή οργανωμένα
3.     ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις

·        Το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Περιθάλψεως και το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων.

·        Οι πρόσφυγες μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης πίστευαν ότι γρήγορα θα γυρίσουν στις πατρίδες τους κι αυτό καθυστερούσε την ενσωμάτωσή τους στις ντόπιες κοινωνίες.