Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922

 • Ο βενιζελισμός επεδίωκε την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού (Μεγάλη Ιδέα) με δύο βασικές προϋποθέσεις:
  1. τον θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους
  2. την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους
 • Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν ισχυρά ερείσματα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας  γιατί:
  1. συσπείρωσε μια πλούσια και δραστήρια αστική τάξη
  2. εξασφάλιζε τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου ώστε να συμπεριλάβει τον πλούτο των ελλήνων της ανατολικής μεσογείου
 • Η οικονομία βοηθήθηκε και από την μετανάστευση στις ΗΠΑ γιατί:
  1. εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις της σταφιδικής κρίσης
  2. ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου με τα εμβάσματα
 • Οι βαλκανικοί πόλεμοι  όχι μόνο δεν κλόνισαν την ελληνική οικονομία αλλά και πρόσφεραν στη χώρα
1.      νέα και πλούσια εδάφη
2.      αύξηση του πληθυσμού

 • Το κύριο πρόβλημα μέχρι το 1922 ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτήτων στις νέες περιοχές.
 • Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος βρήκε έτοιμη την Ελλάδα.