Χρονολόγιο 19ου αι.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ

1830
Ίδρυση Ελληνικού κράτους
Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 και το αντίστοιχο της 26ης Σεπτεμβρίου του 1831 η Ελλάδα αποτελεί πλέον ανεξάρτητο κράτος.

1832

Έλευση του Όθωνα
Με τη συνθήκη της 30ης Μαΐου 1832 οι Μεγάλες Δυνάμεις ορίζουν τον Όθωνα βασιλιά της Ελλάδας. Λόγω της μικρής του ηλικίας τον συνοδεύει και κυβερνά μια πενταμελής επιτροπή αντιβασιλείας από βαυαρούς αξιωματούχους. Η περίοδος αυτή ονομάζεται βαυαροκρατία.
1844
Σύνταγμα
Η δυσαρέσκεια για τη βαυαροκρατία οδηγεί στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 με κύριο αίτημα τη θέσπιση συντάγματος που τελικά παραχωρείται την επόμενη χρονιά.
1862
Εκδίωξη του Όθωνα
Νέες πολιτικές δυνάμεις και νέα αιτήματα για εκδημοκρατισμό οδηγούν σε επανάσταση εναντίον του Όθωνα που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα.
1864
Νέο Σύνταγμα / Νέος βασιλιάς Γεώργιος Α΄
Η Εθνοσυνέλευση του 1863 θεσπίζει το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα. Με την έλευση του νέου βασιλιά παραχωρούνται και τα Επτάνησα στο ελληνικό κράτος από την Αγγλία.
1871
Διανομή Εθνικών κτημάτων
Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Α. Κουμουνδούρος εκσυγχρονιστής πολιτικός της εποχής.
1875
Αρχή της Δεδηλωμένης
Η ιδέα ανήκει στον Χ. Τρικούπη που τότε είναι ακόμα νέος πολιτικός στο πλευρό του Κουμουνδούρου.

1881

Προσάρτηση της Θεσσαλίας
Με αφορμή ευρύτερες ανακατατάξεις στη Βαλκανική και την παρέμβαση των Δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878 η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμφωνεί τη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων προς βορρά. Μετά από τριετείς διαπραγματεύσεις η Θεσσαλία και η Άρτα παραχωρούνται στην Ελλάδα.
1893
Πτώχευση
Πρωθυπουργός είναι ο Χ. Τρικούπης που ανακοινώνει στη βουλή την αδυναμία της χώρας να αποπληρώσει τα δάνεια.
1897
Πόλεμος της «ντροπής»
Πρωθυπουργός είναι ο Θ. Δηλιγιάννης, πολιτικός αντίπαλος του Τρικούπη. Με αφορμή το κρητικό ζήτημα οδηγούμαστε με ευθύνη μας σε σύγκρουση με την Τουρκία και σε βαριά ήττα.
1898
ΔΟΕ
Οικονομική επιτροπή που ελέγχει τα δημοσιονομικά του κράτους.