Ραψωδία α - Διάλογος Αθηνάς και Τηλέμαχου (β΄ Μέρος στ. 257-362)


Ερωτήσεις προσέγγισης και κατανόησης
1.      Αφού διαβάσω τους στίχους 257-279, μπορώ να βρω τα βάσανα που ταλαιπωρούν τον Τηλέμαχο;
2.      Ο Τηλέμαχος ευθέως ομολογεί ότι δεν θα είχε πρόβλημα με τον ίδιο τον θάνατο του πατέρα του. Γιατί; Τι είναι αυτό που τον πονά αν όχι ο ίδιος ο θάνατος;
3.      Σε ποιο στίχο φαίνεται το ενδιαφέρον του Τηλέμαχου για υστεροφημία;
4.      Ποια εικόνα του Οδυσσέα προβάλλει η Αθηνά στην απάντησή της;
5.      Για ποιο λόγο νομίζετε ότι προβάλλει τον Οδυσσέα μ’ αυτή τη μορφή στα μάτια του Τηλέμαχου;
6.      Γιατί η Αθηνά παραθέτει τόσες πληροφορίες για τη γνωριμία της ως Μέντη με τον Οδυσσέα;
7.      Ας εντοπίσω και ας καταγράψω σύντομα τις συμβουλές που δίνει η Αθηνά-Μέντης προς τον Τηλέμαχο.
8.      Με ποιους τρόπους η Αθηνά προσπαθεί να προκαλέσει τον ανδρισμό και το φιλότιμο του Τηλέμαχου;
9.      Πώς θα σχολίαζες το γεγονός ότι ο Τηλέμαχος καλείται να σκοτώσει ο ίδιος για να αποδώσει δικαιοσύνη; Ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα; Πώς λέγεται η απόδοση δικαιοσύνης ή αλλιώς η αντεκδίκηση για ένα σοβαρό πάθημα;
10.  Με βάση την ανταπάντηση του Τηλέμαχου, πιστεύεις ότι η Αθηνά τελικά τον έπεισε να κινητοποιηθεί αμέσως;
11.  Ποιες εκκρεμότητες απέμειναν για να ολοκληρωθεί η φιλοξενία;
12.  Τι ήταν αυτό που τελικά οδήγησε τον Τηλέμαχο να κινηθεί αστραπιαία προς τους μνηστήρες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: