Δ. Ανανέωση-Διχασμός: διάγραμμα της ενότητας...


 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων

 • Στις εκλογές του Αυγούστου του 1910 παίρνουν μέρος:
  1. ανεξάρτητοι πολιτικοί, φορείς των νέων ιδεών
  2. η Κοινωνιολογική Εταιρεία
  3. ο συνασπισμός των παλαιών κομμάτων
 • Κερδίζουν οι παλαιοκομματικοί.
 • 22 Αυγούστου 1910: Ίδρυση του κόμματος των Φιλελευθέρων
 • Αρχηγός : Ελευθέριος Βενιζέλος
 • Βασικές θέσεις του προγράμματος:
  1. η κοινωνική γαλήνη
  2. η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων
  3. ο εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού
  4. στρατιωτικοί εξοπλισμοί
  5. αναθεώρηση συντάγματος και όχι ψήφιση νέου
  6. δεν έθεσε πολιτειακό ζήτημα
 • Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910 τα παλαιά κόμματα απέχουν και ο Βενιζέλος κερδίζει με συντριπρική πλειοψηφία.
 • 1911: σύμφωνα με την αναθεώρηση του συντάγματος:
  1. ενισχύεται η θέση της μοναρχίας
  2. επιτρέπεται στο βασιλιά να συμμετέχει στην αναθεώρηση
  3. διασφαλίζεται η διάκριση των εξουσιών
  4. καθιερώνεται το ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ή βουλευτικής ιδιότητας
  5. κατοχυρώνεται η μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων
 • Οι νέοι νόμοι προβλέπουν:
  1. διορισμό δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους διαγωνισμούς
  2. καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες
  3. διανομή γης στη Θεσσαλία
  4. αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης
  5. βελτίωση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης
  6. αναθεώρηση του κανονισμού της βουλής
 • Μάρτιος 1912: ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές.
 • Δομή του κόμματος των Φιλελευθέρων:
  1. κόμμα προσωποπαγές / πανίσχυρος ο Βενιζέλος
  2. σύνδεσμοι Φιλελευθέρων χωρίς ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής
  3. Λέσχη Φιλελευθέρων