Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


4. Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος

 • Η οικονομικές κατακτήσεις της προηγούμενης περιόδου υπονομεύονται λόγω:
  1. του Διχασμού
  2. της διάσπασης της χώρας σε δύο κράτη
  3. του συμμαχικού αποκλεισμού
  4. των συγκρούσεων
 • Το 1917 ομαλοποιούνται τα πολιτικά πράγματα αλλά η χώρα οδηγείται σ’ έναν ιδιόμορφο δανεισμό: τα χρήματα δεν δίνονται στη χώρα, αλλά θεωρούνται ως κάλυμμα για την έκδοση χαρτονομίσματος.
 • Αυτό εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση:
  1. του μακεδονικού μετώπου
  2. της ουκρανικής εκστρατείας
  3. την πρώτη φάση της εμπλοκής στην Μ. Ασία
 • 1920: Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές κι αυτό εντείνει το οικονομικό αδιέξοδο καθώς:
  1. οι σύμμαχοι αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονομίσματος
  2. ο κρατικός προϋπολογισμός από το 1918 κλείνει με παθητικό
  3. η μικρασιατική εκστρατεία γίνεται όλο και πιο δαπανηρή
 • Προσωρινή λύση: η διχοτόμηση της δραχμής, δηλαδή υποχρεωτικός εσωτερικός δανεισμός.