Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα: διάγραμμα για την ενότητα...


 2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων


 • Το 1922 θεωρείται αφετηρία της νέας Ελλάδας με επιπτώσεις σε πολλούς τομείς.

 • α. Εξωτερική πολιτική: με την ανταλλαγή εξέλιπε η κυριότερη πηγή προστριβών με την Τουρκία

 • β1. Πληθυσμός:
  1. αυξήθηκε κατά 20%
  2. αυξήθηκε ο βαθμός αστικοποίησης του κράτους
  3. διπλασιάστηκε ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας
  4. διογκώθηκαν περισσότερο μικρότερα ή μεγαλύτερα αστικά κέντρα

 • β2. εθνολογική σύσταση:
  1. οι μη έλληνες αποτελούσαν πλέον μόλις το 6%
  2. αυξήθηκε ο ελληνικός πληθυσμός της Δ. Θράκης και της Ηπείρου
  3. Κρήτη, Λέσβος, Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως
  4. ενισχύθηκε ο ελληνικός χαρακτήρας της Μακεδονίας
  5. εποικίστηκαν παραμεθόριες περιοχές και κατοχυρώθηκε σ’ αυτές η ελληνική κυριαρχία

 • γ. Οικονομία:
  1. βελτίωση της γεωργίας με αναδιάρθρωση καλλιεργειών, πολλαπλασιασμό της παραγωγής, εγγειοβελτιωτικά έργα και εισαγωγή νέων καλλιεργειών και νέων μεθόδων
  2. αναζωογόνηση της βιομηχανίας με νέο ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό, με επιχειρηματίες που είχαν εκπαίδευση, κατάρτιση και προοδευτικές αντιλήψεις
  3. ένταξη της γυναίκας στον ενεργό πληθυσμό

 • δ. Πολιτισμός: οι πρόσφυγες επηρέασαν καταλυτικά τη μουσική και τη λογοτεχνία της χώρας διαμορφώνοντας τη σημερινή ελληνική ταυτότητα.