Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


11. Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο

 • Κατά τον 19ο αι. οι έλληνες της διασποράς αναπτύσσουν έντονη οικονομική δραστηριότητα σε πολλά μέρη του κόσμου.
 • Μέχρι το 1870 περίπου ελάχιστοι εγκαθίστανται στη νεοσύστατη πατρίδα γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και κέρδους.
 • Λόγοι που οδήγησαν κατά τη δεκαετία του 1860 το ελληνικό κράτος προς τους ομογενείς:
  1. η αλλαγή της δυναστείας
  2. οι νέοι συνταγματικοί θεσμοί
  3. η ενσωμάτωση των Επτανήσων
  4. το τεράστιο κόστος της εμπλοκής στις κρητικές επαναστάσεις
 • Ανασταλτικοί παράγοντες της προσέγγισης:
  1. το Τανζιμάτ που έδωσε διευρυμένα δικαιώματα στους χριστιανούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
  2. οι οικονομικές συνθήκες στην αυτοκρατορία ήταν ευνοϊκότερες απ’ ό,τι στο ελληνικό κράτος
 • Η προσέγγιση αρχίζει τη δεκαετία του 1870 λόγω της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης.
 • Οικονομικές δραστηριότητες των ομογενών στην Ελλάδα:
  1. τοποθετήσεις χρημάτων σε αστικά ακίνητα και αγορές επίδειξης
  2. αγορά των τσιφλικιών της Θεσσαλίας
  3. εμπόριο
  4. μεταλλευτικές δραστηριότητες
  5. δημόσια έργα της τρικουπικής περιόδου
  6. δανεισμός του δημοσίου
 • Κύρια γνωρίσματα των επενδύσεών τους ήταν:
  1. ο ευκαιριακός χαρακτήρας
  2. η ρευστότητά τους
 • Στόχοι τους:
1.      η κερδοσκοπία
2.      η εξαγωγή των κερδών στο εξωτερικό

 • Λόγοι που οδήγησαν τους ομογενείς να καταφύγουν σε επενδύσεις στην Ελλάδα κατά τον 20ο αι. :
  1. το κίνημα των Νεοτούρκων
  2. οι βαλκανικοί πόλεμοι
  3. ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος
  4. η έξαρση των εθνικισμών
  5. τα πλήγματα στις οικονομικές δραστηριότητες των ξένων
  6. οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία
  7. η δημιουργία της Κεμαλικής Τουρκίας
 • Αν και το κεφάλαιο των ομογενών είχε ευκαιριακό χαρακτήρα ωστόσο:
1.      ενίσχυσε τη ρευστότητα
2.      έδωσε κάποιες λύσεις στην εύρεση κεφαλαίων
3.      βοήθησε στον εκχρηματισμό της οικονομίας

 • Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο προερχόταν:
  1. από τους μεγάλους κεφαλαιούχους
  2. από τα μεσοαστικά και μικροαστικά στρώματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους στην Ελλάδα