Ραψωδία α - Η πρώτη «αγορά» των θεών» στ. 26-108


Ερωτήσεις προσέγγισης και κατανόησης

1.               Ποιος θεός λείπει από τη συνέλευση στον Όλυμπο;
2.               Ποιο είναι το θέμα της συζήτησής τους και για ποιο λόγο ο ποιητής παρουσιάζει τον Ποσειδώνα απόντα;
3.               Ποια φαντάζεστε ότι θα είναι η αντίδραση του Ποσειδώνα όταν πληροφορηθεί την απόφαση των θεών;
4.               Σύμφωνα με το Δία ποιοι έχουν την ευθύνη για τη ζωή των ανθρώπων; Ποιοι ορίζουν το πεπρωμένο τους; Σε ποιο σημείο του προοιμίου (στ. 1-12) εκφράστηκε η ίδια άποψη;
5.               Δείτε την άσκηση 8 στη σελίδα 59 και κάντε την αντιστοίχιση που ζητά. Με βάση το πρόσωπο που αντιστοιχίσατε τον Οδυσσέα, ποια νομίζετε ότι θα είναι η τύχη του;
6.               Πώς παρουσιάζει η Αθηνά τον Οδυσσέα και τι επιδιώκει με την εικόνα που δίνει;
7.               Σε ποιον επιρρίπτει ευθύνες η Αθηνά για την τύχη του ήρωα;
8.               Ποια βασική πληροφορία δίνει ο Δίας στους ακροατές;
9.               Ποια είναι τελικά η απόφαση του Δία για τον Οδυσσέα; Γιατί κανείς δεν διαφωνεί μαζί του;
10.           Η θεά Αθηνά προτείνει ένα σχέδιο με δύο σκέλη (μέρη). Ποια είναι αυτά;
α) Να..........................................................................................................................
β) Να..........................................................................................................................
11.           Τι πρέπει να κάνει ο Τηλέμαχος με βάση το σχέδιο της Αθηνάς και τι όφελος θα έχει ο ίδιος απ’ αυτή την περιπέτεια;

Δεν υπάρχουν σχόλια: