Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: διάγραμμα της ενότητας...


10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

 • Το 1893 η Ελλάδα δηλώνει στους δανειστές της κατάσταση «πτώχευσης».
 • Η ήττα του 1897 από τους Τούρκους επιδεινώνει το οικονομικό αδιέξοδο.
 • Η Ελλάδα οδηγείται σε καθεστώς διεθνούς οικονομικού ελέγχου (ΔΟΕ) το 1898.
 • Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων αναλαμβάνουν τη διαχείριση των δημόσιων εσόδων με στόχο:
  1. την καταβολή της πολεμικής αποζημίωσης στην Οθωμανική αυτοκρατορία
  2. την εξυπηρέτηση των άλλων δανείων
 • Αποτελέσματα του ΔΟΕ:
  1. αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους
  2. απάλλαξε τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς από δυσλειτουργίες
 • Το 1910:
1.      τα οικονομικά του κράτους ήταν υγιή
2.      οι προϋπολογισμοί πλεονασματικοί
3.      οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους αυξημένες

 • Όλα αυτά επέτρεψαν:
  1. τις μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου
  2. τη συμμετοχή στους βαλκανικούς πολέμους χωρίς οικονομικούς κραδασμούς