Α. Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση: διάγραμμα της ενότητας...


  1. Τα δημογραφικά δεδομένα
α. Ο πληθυσμός
·        Γενικά γνωρίσματα της Ελλάδας αμέσως μετά την επανάσταση:

1.      φτωχή
2.      με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές
3.      μικρή σε έκταση
4.      ολιγάνθρωπη

·        Τα σύνορα μέχρι τα τέλη του 19ου αι. μόλις αγγίζουν τα όρια της Μακεδονίας.

·        Χώρα πολύ αραιοκατοικημένη.

·        Τοπίο εγκατάλειψης / εδάφη γυμνά και χέρσα λόγω:

1.      υπερβόσκησης
2.      υπερβολικής υλοτόμησης
3.      εκτεταμένης αγρανάπαυσης

·        Γνωρίσματα του πληθυσμού:

1.      αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς
2.      είχε περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες
3.      είχε πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματα
4.      εξαιρετικά ευάλωτος σε περιόδους αστάθειας (π.χ ναυτικός αποκλεισμός του 1854)
β. Οι μετακινήσεις μέσα και έξω από την Ελλάδα

·        Μετακινήσεις στο εσωτερικό προς τα αστικά κέντρα χωρίς πρόθεση εγκατάστασης.
·        Μετακινήσεις στο εξωτερικό:

1.      Αν. Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα, Δούναβη, Νότια Ρωσία, Μ. Ασία, Αίγυπτο.
2.      Αμερική.