Δ. Ανανέωση-Διχασμός: διάγραμμα της ενότητας...


 3. Τα αριστερά κόμματα

 • Γνωρίσματα των σοσιαλιστικών ομάδων:
  1. είχαν ιδέες ξένες προς τις κοινωνικές ομάδες που απευθύνονταν
  2. αντιμετώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης
  3. αντιμετώπιζαν δυσκολίες κομματικής συσπείρωσης
 • Η Κοινωνιολογική Εταιρεία επιζητούσε:
  1. ισότητα ευκαιριών για όλους
  2. κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής
  3. διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός
 • Ως προϋποθέσεις για τα παραπάνω έθετε:
  1. τη σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας
  2. τη συνταγματική μεταβολή
  3. την οργάνωση των εργατών σε επαγγελματικές ενώσεις και την ίδρυση κόμματος
 • 1910: ιδρύεται το Λαϊκό Κόμμα.
 • Αρχηγός: Αλέξανδρος Παπαναστασίου
 • Βασικές θέσεις:
  1. αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος
  2. επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Υποστηρίζει κριτικά τον Βενιζέλο.