Δ. Ανανέωση-Διχασμός: διάγραμμα της ενότητας...


 2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα

 • Τα αντιβενιζελικά κόμματα:
  1. απεχθάνονταν την παρέμβαση του κράτους
  2. επικεντρώνονταν στην επίλυση επίκαιρων προβλημάτων
 • Το ραλλικό κόμμα:
  1. είχε αρχηγό τον Δ. Ράλλη
  2. ήταν κατά της εκτελεστικής εξουσίας όπως διαμορφώθηκε από τους Φιλελεύθερους
  3. υποστήριζε την ενίσχυση της δύναμης του Κοινοβουλίου
  4. θεωρούσε το βασιλιά σύμβολο εθνικής ενότητας
  5. απευθυνόταν στα μεσαία και ακτώτερα στρώματα και στους μικροκαλλιεργητές
  6. ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση των θέσεων εργασίας
 • Το Εθνικό Κόμμα:
  1. είχε αρχηγό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη
  2. δεν διέφερε σημαντικά από το ραλλικό
  3. υποστήριζε την Ανόρθωση
 • Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη:
  1. ήταν πιο μετριοπαθές
  2. συμφωνούσε με την αύξηση των εξοπλισμών
  3. ζητούσε φοροελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες
  4. αποτέλεσε τον πυρήνα του Αντιβενιζελισμού